Til innholdet

Nyheter

Teleskopkran stulen från byggarbetsplats i Finland, hittad i Estland

Teleskopkran stulen från byggarbetsplats i Finland, hittad i Estland

spårning

En teleskopkran värd 120 000 euro stals från en byggarbetsplats i Vanda, strax utanför Helsingfors. Tjuvarna lyckades inaktivera spårsändaren genom att klippa av GPS-antennen, detta hindrade emellertid inte GSGroups sökteam från att lokalisera kranen.

Europaparlamentet röstade för revideringen av direktivet om vikter och dimensioner.

Europaparlamentet röstade för revideringen av direktivet om vikter och dimensioner.

I juli 2023 föreslog Europaparlamentets kommission att göra godstransporter mer miljövänliga. Ett viktigt förslag är att uppdatera direktivet om vikter och dimensioner, som reglerar lastbilars storlek och viktgränser vid internationella vägtransporter.

Optimering av Fordonsflottan: Hur Fordonskontroll och Körjournaler Driver Effektivitet och Hållbarhet

I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö spelar fordonskontroll och körjournaler en avgörande roll för att förbättra operativ effektivitet och hållbarhet. Dessa system ger omfattande insikter och möjliggör för företag att fatta välgrundade beslut om optimering och reduktion av fordonsflottan.

Per Simonsen och Mathias Munk Hansen tar över ledningen av GSGroup.

Under det senaste året har GSGroup genomgått en strategisk omstrukturering och har utsett nya VD:ar för att leda de två företagen, GSGroup AS och det nyligen bildade företaget GSG Handyman AS. Förändringarna ägde rum den 1 februari, efter Espen Ranviks avgång som verkställande direktör för GSGroup AS.

Ditt kompletta lexikon inom IoT

Välkommen till Internet of Things (IoT) lexikonet!

Denna resurs är avsedd att vara din omfattande guide till terminologin och förkortningarna som är centrala för IoT-landskapet.

Stulen Porsche Panamera i Sverige - återfunnen i Spanien

spårning

Uthyrningsavtalet för en splitter ny Porsche Panamera 4 E-hybrid visade sig vara allt annat än trevligt. Som tur var bilen utrustad med en spårningsenhet.

Målet: Att bli den bästa myndigheten inom hållbarhet

Norska Statens Vegvesen (SVV) har satt upp ett ambitiöst mål: att bli den bästa myndigheten inom hållbarhet. Väl på väg, har de sett vikten av korrekt data och förankring i hela organisationen.

Stulen Range Rover Sport hittad i parkeringsgarage

En stulen Range Rover Sport, värd 50 000 euro och från år 2015, återfanns i ett parkeringsgarage i Göteborg, tack vare insatsen från vårt engagerade sökteam och avancerad radioteknik.

Grunden till den fria rörligheten för varor: den avgörande rollen för transport i våra dagliga liv

Från medicin, mat, smink och mer, spelar transportindustrin en nyckelroll i ett komplext nätverk av global handel.

Stal tre hjullastare till ett värde av 100 000 euro.

De kom dock inte långt förrän ägaren till fordonen vidtog åtgärder.

GSGroup "lånar ut" intern kompetens för att öka fokus på kvinnor i teknologi

Viktigt att ha en gemensam arena för kvinnorna i företaget, och öka fokuset på just kvinnor i teknologi

Nästa