Til innholdet

Målet: Att bli den bästa myndigheten inom hållbarhet

Norska Statens Vegvesen (SVV) har satt upp ett ambitiöst mål: att bli den bästa myndigheten inom hållbarhet. Väl på väg, har de sett vikten av korrekt data och förankring i hela organisationen.

- När 25 procent av fordonsflottan skall minskas är det avgörande att ha en solid databas för att fatta rätt beslut, säger seniorrådgivare för Norska Statens Vegvesen, Andre Kempe.

För det var just talet 25 procent  som dök upp efter att konsulter anlitats för att se över användningen av bilarna. En så stor andel av fordonsflottan kunde avlägsnas eller skalas ner, eftersom många bilar användes för lite.

- Det var inte direkt överraskande, eftersom datan redan hade visat oss detta. Men vi behövde mer än data, säger Kempe.

Sindre Røstad, även han seniorrådgivare på Norska Statens Vegvesen, förklarar vidare.

- Vi har tidigare försökt avlägsna onödiga bilar, men nu såg vi att vi behöver både data, det vill säga att veta var vi står, och en förankring med ledningen. Att man verkligen vill ta itu med ett problem. Nu hade vi båda. Det är avgörande för att uppnå hållbara lösningar, och arbetet med att fasa ut fossila bilar är redan långt framskridet.

Dessutom är en del av SVV:s övergripande hållbarhetsstrategi att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2023.

- Vi använder lika mycket el som en liten stad, och det är uppenbart att detta inte är hållbart i längden. Vi behöver inkludera alla relevanta faktorer och städa upp i våra egna processer. Det är en gemensam insats för att uppnå våra mål, säger Sindre Røstad.

Morgan Kittilsen, försäljningschef för Fleet & Asset Tracking Solutions på GSGroup, märker att de är fler som är angelägna om att dokumentera sitt eget miljöavtryck.

Motivationen kan vara olika. Det kan vara ett krav i deras interna miljöpolicy eller för att företaget tillhandahåller tjänster till den offentliga sektorn. Men under de senaste åren har vi märkt ett ökad fokus och efterfråga på lösningar som kan dokumentera, bland annat, CO2- och KW-förbrukning.

En del av problemet och lösningen

Genom att ta itu med utmaningarna internt och genomföra förändringar baserade på insiktsfulla analyser, kan SVV bli en förebild för andra organisationer som vill följa samma väg mot hållbarhet, hoppas Røstad.

- Det är inte alltid lätt att erkänna att man är en del av problemet, men det är vi. Det är först när du ser var du står, som du kan räkna ut vart du ska och hur du kommer dit.

Kittilsen på GSGroup märker att SVV har fokuserat på att förändra sin miljöprofil, och tycker det är positivt att en så stor aktör leder vägen.

- Vi har haft ett gott samarbete med Norska Statens Vegvesen i flera år. Utgångspunkten för projektet var elektroniska körjournaler, men gradvis har fokus också ändrats för att kunna gå mer på djupet i den insamlade datan och analysera användningen av fordonsflottan, säger Kittilsen.

SVV har tagit flera initiativ utöver att se över sin fordonsflotta och elförbrukning. Återanvändning av möbler, arbetskläder och en mer noggrann kontroll av avfallshanteringen är några andra områden där man gjort förändringar.

- Social hållbarhet är också en viktig aspekt, med flera delmål och element som bidrar till ett helhetsgrepp, säger Røstad.

Övergång till eldriven fordonsflotta och räckviddsångest

SVV har uppnått betydande milstolpar, inklusive att vara det första företaget i Norge som tagit så konkreta steg mot hållbarhet inom sin fordonsflottan. De har vunnit utmärkelser för sina gröna insatser, och ambitionen är att bli den bästa statliga myndigheten inom hållbarhet.

Røstad reflekterar också över utmaningarna.

- Vi representerar en del av problemet med utsläpp, men ingen annan statlig myndighet har kommit lika långt som oss när det gäller hållbarhet. Vi måste ha ambitioner att använda vår köpkraft för att göra skillnad och inspirera andra.

Inom fordonsflottan har vi uppmuntrat användningen av tvättstationer med Nordisk Svanen-märkning, och vi har ingått i ett samarbete för att förverkliga detta. SVV har tagit en ledande roll i att implementera hållbara åtgärder inom sin fordonsflottan, och vi har ambitioner om att alla våra bilar ska vara elbilar senast 2026, säger Røstad.

- Ett samarbete mellan SVV och GSGroup har varit avgörande för att uppnå dessa mål. Data har varit en viktig resurs för att förstå fordonsanvändning och vidta effektiva åtgärder, säger Kempe.

Vi såg till en början att fler var skeptiska till att byta till elbilar. Även här blev data avgörande. Vissa var oroliga för att de inte skulle kunna ta sig från punkt A till punkt B och tillbaka. Data visade å andra sidan att våra bilar sällan rör sig över så stora avstånd att det skulle vara ett problem. När det kommer till samarbetet med GSGroup, är datadriven hållbarhet en central del av strategin för 2023 och åren framöver.

Fokus på användningen av våra fordon i kombination med miljö och ekonomi har också gett oss värdefull kunskap som vi kan förmedla till andra företag och organisationer med stora fordonsflottor.

- Samtidigt får vi inte glömma att våra lösningar inte har någon begränsning i antalet objekt, oavsett om kunden har få eller många, säger Kittilsen på GSGroup.

När vi frågar vad som krävs för att lyckas med denna målsättning, betonar SVV vikten av att ha hållbarhet som central fokus. Medan utmaningar som tillgänglighet och säkerhet är viktiga, hävdar de att hållbara initiativ inte längre kan skjutas upp. SVV kommer att fortsätta använda data som ett verktyg för att driva hållbara beslut och leda utvecklingen av miljövänliga metoder.

Relaterade nyheter