Til innholdet

Europaparlamentet röstade för revideringen av direktivet om vikter och dimensioner.

I juli 2023 föreslog Europaparlamentets kommission att göra godstransporter mer miljövänliga. Ett viktigt förslag är att uppdatera direktivet om vikter och dimensioner, som reglerar lastbilars storlek och viktgränser vid internationella vägtransporter.

Förslaget "syftar till att ytterligare främja användningen av utsläppsfria lastbilar genom att tillåta dessa att överskrida standardviktgränserna. Det syftar också till att klargöra reglerna för användning av tyngre och längre fordon i gränsöverskridande transporter mellan länder där sådana fordon är tillåtna*."

NLA välkomnar stödet från Europaparlamentet

Erik Østergaard, VD för DTL och ordförande för NLA:s styrelse, välkomnade den fortsatta flexibiliteten som gör det möjligt för high-capacity vehicles (HCV) att resa över gränserna mellan länder som samtycker till detta.

⁃ Detta är ett viktigt steg framåt och NLA välkomnar stödet från Europaparlamentet. Att köra med tyngre, längre och högre kombinationer är det mest effektiva sättet för kommersiell vägtransport att få ner bränsleförbrukningen, minska utsläppen och antalet lastbilar på vägarna. HCV bidrar också till att lindra den utbredda förarbristen i Europa samtidigt som de gör Europas vägar säkrare genom att minska antalet fordon som färdas.

Mer hållbara fordonsalternativ inom EU

De nuvarande bestämmelserna missgynnar oavsiktligt HCV-fordon med nollutsläpp, som ofta är tyngre än dieselfordon. En föreslagen viktökning på fyra ton och en axelökning på ett ton syftar till att påskynda övergången till mer hållbara fordonsalternativ inom EU.

Det är anmärkningsvärt att denna extra vikt är fristående från den faktiska vikten för nollutsläppstekniken, vilket gör att operatörerna kan dra nytta av ytterligare fördelar när dessa tekniker blir lättare.

- Det senaste förslaget om vikter och dimensioner kommer att förändra förutsättningarna för transportbranschen. På GSGroup är vi glada över att kunna stödja våra kunder genom denna övergång. Att tillåta extra vikt för utsläppsfria HDV är ett tydligt incitament som ligger i linje med vårt engagemang för hållbarhet och innovation inom sektorn, säger Claus Frost Wrang Business Unit Director FAT GSGroup


Nästa steg

Trilogdiskussioner mellan rådet och Europaparlamentet är planerade till juni 2024, med möjlighet till en andra behandling efteråt. Om direktiven antas kommer de att träda i kraft tidigast den 1 januari 2026.

*EPRS_BRI(2023)754595_ENPDF (www.europarl.europa.eu)

Relaterade nyheter