Til innholdet

GSGroup "lånar ut" intern kompetens för att öka fokus på kvinnor i teknologi

Viktigt att ha en gemensam arena för kvinnorna i företaget, och öka fokuset på just kvinnor i teknologi

Med över 8 000 medlemmar som sträcker sig över företag i olika branscher, har ODA-Nätverket sedan 2005 arbetat för att förbättra mångfalden inom tech. En del av kvinnorna i GSGroup deltog nyligen i Oda Inspiration Day 2023. Det gav mersmak, och nu går Head of Marketing på just GSGroup, Anne Melsom Bjerke, in som frivillig i Oda nätverket.

- Att få denna möjlighet är jättekul. Jag hoppas min kompetens kan bidra till en bra Inspirationsdag 2024 i samarbete med ett väl etablerat team. Efter de första sammankomsterna med de frivilliga är jag imponerad över det arbete som lagts ner, och jag är stolt över att få möjligheten att vara med, säger Melsom Bjerke.

CFO och COO i GSGroup Magnhild Agerup Faxvaag menar att deltagandet i ODA-dagen har ett stort värde för företaget av flera anledningar.

- Det engagerar de kvinnliga anställda, bygger nätverk och ökar uppmärksamheten kring att öka andelen kvinnor inom tech. För oss är det viktigt att ha en gemensam arena för kvinnorna i företaget och detta är ett mycket bra initiativ för oss att delta i, säger Agerup-Faxvaag.

ODA-Nätverket är "non-profit". Det drivs av frivilligt arbete från kvinnor i tech – för kvinnor i tech. Mångfald är en global fråga, som också är erkänd i FN:s millenniemål, skriver Oda nätverket på sina sidor. Oda Inspiration Day 2023 samlade omkring 1400 deltagare och Elin Hauge, Jeremy White, Sophia Adampour och Marit Strømøy var bland dem som stod på scenen.

Personlig tillväxt och företagsfördel

- Att våra anställda väljer att använda sin fritid på frivilligt arbete är alltid positivt. I detta fall visar vår Head of Marketing, Fleet and Asset Tracking, Anne Melsom Bjerke, vägen med frivilligt arbete, där personlig tillväxt också blir till en företagsfördel, säger CEO i GSGroup, Espen Ranvik.

Ranvik påpekar att det är genom samarbete som förändring sker, och att konkreta mål är satta för de kommande åren.

- Balans mellan kvinnor och män på arbetsplatsen stärker dynamiken. Här erkänner vi att vi har utrymme för förbättring, och förbinder oss till en mer inkluderande framtid, säger Ranvik.

- I en tid då digital transformation och teknologi både ger oanade möjligheter, för att lösa några av vår tids största utmaningar, men som också bidrar till ökad risk, är mångfald helt avgörande för samhällets utveckling, skriver Oda-nätverket på sina sidor. På frågan om varför sådana initiativ är viktiga, svarar Agerup-Faxvaag detta.

Det säger något om vårt fokus och engagemang för att främja fler kvinnor inom teknologi. Vi är intresserade av att detta ska bidra till att synliggöra vårt engagemang kopplat till kvinnor inom tech och att detta förhoppningsvis på sikt bidrar till att öka andelen kvinnor inom företaget och inom teknologi generellt.

ODA-Nätverket har sedan 2016 mätt kvinnandelen inom IKT i Norge, i samarbete med Kantar TNS. Även om de har sett en ökning från 17% till 29% 2019, är detta långt från deras mål på 40%. Både generellt inom IKT, men också inom toppledningen, skriver Oda vidare