Til innholdet

FAQ

"Om ditt telefonnummer är registrerat på dig som användare kan du få nya uppgifter enligt nedan.

1. Gå till: login.guardsystems.com
2. Välj “Forgotten password”

3. Skriv in ditt telefonnummer (du skall skriva +46, tex +46 702 12 34 56) och tryck sedan “Sänd nytt password”

Du kommer att få ett SMS med alla uppgifter.

Efter att du loggat kommer du att få frågan om det nya lösenordet du önskar

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Inloggning via dator:

Logga in via vår hemsida: www.gsgroup.se -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger eller logga in direkt via länken: login.guardsystems.com

 

Inloggning via mobil/läsplatta:

Ladda ner vår App: "GSGroup Asset Manager" från App Store eller Google Play.

 

 

Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Du kan enkelt söka dig fram till den adressen/plats du önskar genom att skriva in adressen i sökverktyget.

Zomma in tills du ser området du önskar upprätta en zonregistrering på.

Du kan klicka på hänglåset för att öppna upp så du kan flytta runt på kartbilden.
Tips! Du kan även använda scrollnings funktionen på musenför att zomma in eller 
Klicka på verktyget zonregistrering, se nedan.
Efter att du tryckt på zonverktyget blir knappen blå. När du sedan förflyttar musen ner på kartan blir muspekaren ett kors. Nu är du klar för att rita zonregistreringe.

Klicka en gång i kartan för att starta vart ifrån du vill börja rita zonen. Du kommer se att det blir ett blått streck när du förflyttar musen. Klicka med musen på de platser som gör att du ringar in den plats du vill göra en zonregistrering på. Området blir grått som du har ritat in. Det betyder att du kan spara platsen i systemet. Detta gör du genom att höger klicka, då kommer du att få tre val.
“Ångra senaste punkt” – “Sluta rita och spara” – “Radera zonen”. I det här fallet så är vi nöjda med platsen och väljer “Sluta rita och spara”

Du kommer nu att se nedan fönster

Zonnamn: Här skriver du ett namn på zonen
Välj Punktredigering
Här väljer du om du vill ha en färg på zonen
Larm när: Här definierar du vilka olika larmtyper du önskar. 


Eksport ID: Referensnummer på zonen till annat system kopplat med API
E-post: Här väljer man den som skall få informationen om de olika händelserna för den aktuella zonen
Mobiltelefon: Här väljer man den som skall få informationen om de olika händelserna för den aktuella zonen
Objekt: Här väljer du vilka objekt som zonen skall gälla för
Nya objekt: Bocka i denna ruta om du vill att nya enheter som man köper får dessa zoner per automatik
Perioder: Definiera när zonen skall vara aktiv

Nu ser du zon området du skapat. Du kan när du vill redigera eller ta bort zonen

När du registrerar Spotguard för första gången måste du ange Spotguard-serienumret och din kundinformation i webbformuläret som finns på aktiveringssidan (https://gsgroup.se/form/aktivering-spotguard/).

Spotguard-serienumret finns på enheten.

Vänligen kontakta oss på 08-550 124 65 eller info@gsgroup.se

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Logga in via dator:

Logga in via vår hemsida: www.gsgroup.se -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger eller logga in direkt via länken: http://portal.spotguard.net

 

Inloggning via mobil/läsplatta:

Ladda ner vår App: "GSGroup Spotguard" från App Store eller Google Play.

 

 

 

Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Om ditt telefonnummer är registrerat på dig som användare kan du få nya uppgifter enligt nedan.

1. Gå till: login.guardsystems.com

2. Välj ”Forgot password”

3. Skriv in ditt telefonnummer (du skall använda +46, t.ex. +46 702 12 34 56) och tryck sedan“Send new password":  

6. Du kommer att få ett SMS med alla uppgifter.

7. Efter att du har loggat in kommer du att få frågan om det nya lösenordet du vill ha.

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Logga in via dator:

Gå till: www.gsgroup.se -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger
välj sedan "TravelLog" 
eller logga in direkt via länken: guardlog.guardsystems.com

 

Logga in via mobil/läsplatta:

Ladda först ner vår App: "GSGroup Travellog" från App Store eller Google Play.

Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Beställning av dallasnycklar måste göras skriftligen genom att skicka ett mail till order@gsgroup.se

Beställningen måste innehålla följande uppgifter om de användare som behöver en nyckel*:
– Namn
– E-postadress
– Mobilnummer

*Ytterligare information kan krävas i de fall då detta anges i avtalet.

  1. Gör en logga i rätt storlek (loggan vi använder som standard är 170 x 44) med filnamnet: logo.png. (det är viktigt att filen heter exakt så)
  2. Logga in på servern/servrarna där synkroniseringsservern är installerad
  3. Lägg filen i installationsmappen i Office: DLL\Bin7\Templates\

Se användarguiden här...

Handyman Mobile-appen har tillgång till din kamera, dina bilder och GPS. Kamera och bilder används så att dessa kan bifogas i beställningar. GPS används för navigation till arbetsplatsen och för att uppdatera arbetsplatsens position på beställningen. Den aktuella GPS-positionen lagras inte och skickas inte till andra användare. Vi utnyttjar bara tillgången till dessa data så länge appen är aktiv.