Til innholdet

Körjournal

Spara tid och pengar med en elektronisk körjournal. 

En körjournal från GSGroup passar företag i alla storlekar och samlar alla körsträckor automatiskt. Uppfyller Skatteverkets samtliga krav och du installerar den enkelt på mindre än 5 minuter. 

Effektivisera din arbetsdag och skapa utrymme för högre produktivitet, snabbare fakturering och förhöjd kundnöjdhet.

alt

Varför är det viktigt att ha en elektronisk körjournal?

Alla resor registreras automatiskt.

Körsträckan, mellan vilka adresser man kört och start- och stopptid. Föraren behöver bara välja om resan var privat eller i tjänst i appen. Vid månadsslut godkänner föraren körjournalen och ansvarig attesterar. Därefter kan ekonomiavdelningen enkelt bokföra milersättning och reseräkning.

Undvik att betala skatt i onödan. 

När det kommer till körjournaler är det omvänd bevisbörda. Det innebär att Skatteverket inte behöver bevisa att du som privatperson har använt fordonet för privata ärenden för att förmånsbeskatta dig. Det är du som privatperson som är skyldig att bevisa vilka resor du gjort i tjänsten och vilka som är privata. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år, med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Effektivisera administrationen och spara pengar. 

En elektronisk körjournal effektiviserar den administrativa processen av att föra en körjournal. Föraren behöver enbart registrera om resan varit privat eller i tjänst, hur lång sträcka man kört, mellan vilka platser man kört och när man kört ligger redan automatiskt i appen. Ekonomiavdelningen får körjournalen en gång i månaden med all information samlad på ett och samma ställe, och vid en revision kan man lätt presentera underlaget för Skatteverket. Att effektivisera administrativa sysslor som att föra körjournal frigör fler fakturerbara timmar. 

Reducera ditt bilförmånsvärde till 75%. 

Om du kör mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår har du möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. Arbetsgivaren är den som i första hand reducerar bilförmånsvärdet, men har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Det går också att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.

Vanliga frågor om körjournal

Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten. En elektronisk körjournal kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. 

Extra viktigt med körjournal i vissa fall:

1. Du använder bilen främst i tjänst men lite privat

Om du vill undvika att bli beskattad för bilförmån ska du kunna visa att du har använt arbetsgivarens bil privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Båda förutsättningarna ska vara uppfyllda.

Resor du gör till och från ditt arbete räknas som privata resor.

Rättslig vägledning: Bevisfrågor vid bilförmån

2. Du kör 3000 mil eller mer i tjänsten under ett inkomstår

Om du under ett inkomstår kör mer än 3 000 mil i tjänsten med din förmånsbil (omfattande tjänstekörning) så får arbetsgivaren minska ditt förmånsvärde med 25 %.

Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet så kan du, om du uppfyller villkoren, själv minska det i din inkomstdeklaration. En noggrann körjournal är ett bra sätt för dig att visa hur mycket du har kört i tjänsten.

Har du flera arbetsgivare under året får du summera all tjänstekörning som du har hos de olika arbetsgivarna under året.

3. Du har fritt drivmedel till din förmånsbil

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet till din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för det drivmedel som används till dina privata resor. Det förutsätter att det finns ett underlag, till exempel körjournal, som visar hur mycket du har kört bilen privat. Om det saknas bra underlag så beskattas du för allt drivmedel.

4. Anställd har förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift

Om din arbetsgivare betalar trängselskatt/infrastrukturavgift för dina privata resor med din förmånsbil så är det en skattepliktig förmån. För att beräkna förmånen kan arbetsgivaren utgå från din körjournal och transportstyrelsens beslut.

Mer information om hur arbetsgivaren räknar ut förmån vid trängselskatt / infrastrukturavgift

En körjournal ska innehålla:

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende/syfte med resan
  • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Multiple Quotes
Valet föll på GSGroup efter en grundlig genomgång, och lösningarna uppfyller Avinors krav på ett tillfredställande sätt.
Avinor
Multiple Quotes
Det ger oss också tillgång till all den dokumentation som myndigheterna kräver för att underhålla vår maskinpark.
Ramirent
Multiple Quotes
De operativa fördelarna inkluderar mindre administration och förbättrad effektivitet och ökad produktion.
Statens Vegvesen

Intresserad?