Til innholdet

Carbon Forum 2023

I år hade GSGroup möjlighet att delta i Novo Nordisk Foundation CO2 Research Centers andra årliga Carbon Forum, med betoning på temat "Accelerating Carbon Innovation Through Technology Learning."

 

Fokus låg på hur teknik kan lösa klimatutmaningar, och särskilt med avseende på parallellerna mellan solcellsteknik och utvecklingen av ny kolteknik.

- Det här är ett ämne som är svårt och ogripbart för de flesta av oss, men skrapar man på ytan ser man att det här är något som de flesta branscher kan dra nytta av, säger Agnes Levander, Head of Marketing Scandinavia på GSGroup.

En viktig höjdpunkt var diskussionen om den outnyttjade potentialen för koldioxidinfångning i havet, ett ämne som uppmärksammades för sina lovande utsikter för att mildra klimatförändringarna.

Samtalet övergick sedan till att handla om det akuta behovet av att ställa om sjöfartsindustrin till grönare metoder och behovet av utveckling så som gröna korridorer, skalbara bränslealternativ och ökad energieffektivitet.

Transporter, ökade kostnader och miljö

En av frågorna som adresserades av Bo Cerup-Simonsen, vd för Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, och rådgivande styrelseledamot i Corc. Är det möjligt att bli av med koldioxidutsläppen inom sjöfarten?

– Ja, det är tekniskt möjligt. Om vi tittar på teknik som finns tillgänglig idag och den som kommer att bli tillgänglig inom de närmaste fem åren, kan vi säga, ja, vi kan få bort koldioxidutsläppen från djuphavssjöfarten med ny teknik, säger Cerup-Simonsen.

Men om man tittar på detta genom regleringar som behöver göras ser man ett ganska komplext landskap, för nu måste man få regeringar över hela världen att tillåta lagring av nya typer av bränsle och ha nya säkerhetsförfaranden osv. Så det finns ett enormt arbete att göra på den regulatoriska sidan, säger Cerup-Simonsen.

- Slutligen måste det också vara meningsfullt på den kommersiella och finansiella sidan, och här är grejen att dessa nya lösningar, det kommer att bli dyrare än den fossildrivna lösningen. Det råder ingen tvekan om det.

Flera av utmaningarna är desamma oavsett om transporten sker till sjöss eller på land.

- Transportkostnaderna kommer att öka med 20 - 40 procent, kanske ännu mer i vissa fall. Om man ser på detta isolerat och säger att nu konkurrerar de koldioxidneutrala bränslet med den fossila bränslelösningen, kommer det inte finnas en betalningsvilja på de flesta marknader. Det är bara så det är, sa Cerup-Simonsen och följde upp med ett konkret exempel.

- Om du till exempel köper ett elfordon idag och kostnaden för det fordonet är 100 000 dollar, behöver du addera cirka 1 000 dollar för att fordonet skulle vara helt fritt från koldioxid. Men vi kan inte mobilisera den tillverkningskedjan, så du kan inte kryssa i en ruta och betala 1 000 dollar extra och få en koldioxidfri produkt.

Det är en del av utmaningen vi måste lösa.

Forumet avslutades med fokus på den sociala acceptansen av koldioxidteknik, en aspekt som underströk dess avgörande roll för ett framgångsrikt genomförande av sådana innovationer.

Moderatorn Nynne Bjerre Christensen ledde samtalen medan Anna Munck Laybourns adderade ett visuellt lager till idéutbytet. Detta gjorde forumet både informativt och visuellt effektfullt, säger Levander på GSGroup.

- Det är viktigt för GSGroup att vara en del av dessa diskussioner helt enkelt för att veta vad som är fokus på lokalt, nationellt och global nivå. På så sätt kan vi lära oss mer om vilka förväntningar som ställs och hur vi kan leverera det bästa erbjudandet till våra kunder både idag och under de kommande åren, säger Levander.

  

*Carbon Forum är ett forum, som upprepas årligen, och riktar sig till beslutsfattare, industriledare, tjänstemän, forskare, olika organisationer och andra inflytelserika beslutsfattare. Det är ett viktigt nav för fördjupade diskussioner om synergier mellan tekniska, ekonomiska och socioekonomiska aspekter av den ekologiska omställningen. Forumet belyser våra utmaningar och beskriver nödvändigheten av att utveckla och implementera holistiska strategier och lösningar för en grönare framtid.