Til innholdet

Vägsamverkan skall förebygga stölder och öka tryggheten längs vägarna.

I en enkätundersökning som Sveriges Åkeriföretag gjorde under hösten 2021 framgår det att många brott aldrig anmäls. Mörkertalet tros vara stort.

Oftast handlar det om sönder skurna kapell, dieselstölder och liknande incidenter som sker under natten när lastbilarna står parkerade. De som angav att de hade anmält misstänkta brott uppger att de aldrig fick någon återkoppling, eller att ärendet lagts ner.

Detta ledde till att Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Polisen, Larmtjänst och Maskinentreprenörerna gått ihop och startat Vägsamverkarna.

Vägsamverkan är ett samverkansprojekt med målet att förebygga stöldbrottslighet och därigenom öka tryggheten och trivseln längs vägarna.

Projektet bygger på samma koncept som Båt- och Grannsamverkan. Där ökad uppmärksamhet och rapporterade iakttagelser från de som vistas ute på vägarna, inte bara chaufförer utan även allmänheten är grundstenen.

Därför har man upprättat ett eget tipsnummer 020–315 315 som är bemannat dygnet runt.

Exempel på tips som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon skulle kunna vara att obehöriga personer rör sig bland uppställda lastbilar på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller pågående stölder  -anonymt.

"Det sker transportstölder flera gånger om dagen, varje dag. Vi önskar minska brottsligheten längs vägarna och skydda förare, fordon och gods mot stölder och angrepp.

Vi har även indikationer på att företagare många gånger avstår att anmäla stölder till polisen. Skälet uppges ofta vara att det är tidskrävande och krångligt att göra själva anmälan och inte ”lönt” då ärendet ofta läggs ned.

Att inte anmäla bidrar till fel statistik och inte en korrekt bild för beslutsfattare om resurser och med Vägsamverkan hoppas vi kunna bidra med bättre beslutsunderlag.

Sveriges Åkeriföretag vill såklart bidra till en tryggare miljö för åkeriföretagen som bedriver sin verksamhet längs vägarna". - Liane Ask, Regionschef Syd, Sveriges Åkeriföretag

Brottsplatser

Enlig Polisen årssammanställning för transportstölder 2021 rapporterades majoriteten av stölderna i södra Sverige. Brotten är koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg.

Nordvästra Skåne med Helsingborg i sitt centrum står för 23% av alla anmälda stölder i Sverige.

 Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är mer eller mindre alla rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad och tillträdesbegränsning utsatta för brott.

Utländska lastbilar extra utsatta

Trots att utländska lastbilar endast genomför 2–3 miljoner transporter inom Sverige per år, jämnfört med svenska latbilstransporter som genomför ca 40 miljoner under samma tid, är nästan hälften av alla stöldutsatta lastbilar utländska*.

I Region Syd som står för hälften av alla anmälningar om transportstölder, är 2/3 av utsatta lastbilar utländska.

Polisen misstänker att detta beror på att utländska lastbilar i större omfattning parkerar för dygnsvila på osäkra uppställningsplatser och i större omfattning kör med mjuka kapell som är lätta att skära upp.

Vill du få mer information om Vägsamverkan? Lyssna gärna på Larmtjänsts podd

*Källa: TRAFA 2020; TRAFA: Utländska lastbilstransporter i Sverige 2015–2016