Til innholdet

Transport och logistikbranchen ställer strikta klimatkrav för sin egen industri

Tekniken gör det möjligt att minska utsläppen och samtidigt säkerställa ekonomisk tillväxt

Ord som det gröna skiftet och klimatet har för länge sedan rotat sig även i transportsektorn. Flera av de stora företagen strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom några år, och det är inte lite de vill satsa.

Flera kända aktörer vill  minska utsläppen från 30% till så mycket som 90% under de närmaste åren. Det faktum att företag vågar investera i miljön sätter press på branchen som helhet, säger GSGroups VD Espen Ranvik.

-Vi ser att kunderna är villiga att göra det bra, inte bara för egen vinst utan också för klimatet, säger Ranvik.

Sedan början av 90-talet har GSGroup arbetat med att utveckla lösningar för att förbättra effektiviteten och optimera verksamheten. Produkterna består av fordonshantering, mobil orderhantering, spårning av stulen egendom och körjornaler. Eftersom klimat och miljö har lagts på dagordningen har produkterna också anpassats till den nya marknaden. Ranvik säger att närmare 30 år i branschen och ett nära samarbete med kunderna har gett företaget värdefull insikt och att det ger möjlighet att anpassa produkterna.

 -Våra produkter ger kunderna en översikt över konsumtion, genom bland annat körsträcka och CO2-rapportering. Med dessa verktyg kan du mäta förändringar och planera och implementera åtgärder baserade på siffror i klartext. Vi ser att dessa verktyg för många är vad som krävs för att företag ska börja minska sina totala utsläpp.

Ranvik anser att det oftast bara är att komma igång som kan vara det krävande, för även om det skrivs mycket om klimat och miljö kan det fortfarande vara svårt att veta vad företaget kan göra.

-Det är lätt att sätta upp mål, men för att följa upp, utvärdera och dokumentera krävs det en del av företagen. Vi upplever att önskan om förändring finns där, och med våra produkter och en fortsatt nära dialog med våra kunder, hoppas vi kunna bidra nu och i framtiden.

-Vi har alla ett ansvar och att skapa en medvetenhet om temat, säger Ranvik, som tror att alla kan vara med och göra skillnad.