Til innholdet

Lanserar ny mobilapplikation för FleetSystem

Applikationen blir ett hjälpverktyg för fältarbetare

Produkten har fått namnet GSGroup Asset Manager, och är inriktad på hantering av utrustning och maskiner. Våra användare ville ha enkel tillgång till information om utrustning och maskiner när de är ute i fält. Då var det naturligt att ge dem tillgång till FleetSystem via en mobilapplikation.

Tanken är inte att mobilapplikationen skall ersätta webblösningen, och det finns fortfarande många uppgifter som löses bäst på kontoret, men önskan var att förenkla arbetet för fältarbetarna. Inledningsvis handlar det om att göra det lättare att hitta utrustning och maskiner. Applikationen ger en bra geografisk översikt i kombination med bra sökmöjligheter. Som användare kan du snabbt se vilka maskiner som används i ett område och vilken status de har.

Produktchef Sturle Furland i GSGroup säger att det finns flera funktioner som har lagts till i App’en.

- Du kan söka på all utrustning och se var dessa finns i realtid och ha en överblick över viktig data om de olika objekten. Applikationen har kartvy med positioner (GPS), distans- och gångtidsräknare på arbetssignaler, vilket visar på vilket sätt och hur mycket objekten har använts, utöver data för spänningsvärdena på batterier och externa strömkällor. Informationen uppdateras i realtid, och användare kan också redigera viktig information i fält.

Att anända teknik för att skapa mervärde för kunder, tillämpa kreativa lösningar och få inspel från kunder och användare är viktigt för Furland, som säger att App’en har varit efterfrågad. Han är medveten om att detta bara är början.

- Utan att avslöja för mycket, är framtiden spännande. Det finns praktiskt taget inga gränser för vad teknik kan göra för att ge våra kunder en bättre arbetsdag, och behovet av flexibla och exakta lösningar som ger kunderna en överblick säger oss att det finns ytterligare potential här. Detta är och kommer definitivt att vara ett fokusområde för oss i framtiden. Det är också glädjande att se att vi kan utnyttja synergier från våra olika produkter och teknologier. Samma Applikation har lanserats för MyFleet, vilket är en lösning för hantering av fordonsflottor – utvecklats i Ungern, säger Furland.

Produkten lanseras både för iOS och Android, och är tillgänglig för alla kunder inom FleetSystem. Det blir spännande att få feedback från användarna. Denna kommer att styra inriktningen på vår utveckling av lösningarna. Användarengagemang är en viktig del av produktutvecklingen.