Til innholdet

Ett stort steg mot att förbättra trafiksäkerheten och förarnas välbefinnande

Nya förordningar från EU kräver att alla nyregistrerade fordon med en vikt på 3,5 ton eller mer ska ha andra generationens smarta färdskrivare senast den 31 augusti.

Andra generationens smarta färdskrivare är en betydande uppgradering från sina föregångare. De kommer med avancerade funktioner, inklusive satellitpositionering och förbättrad datainspelningskapacitet. Dessa framsteg förenklar inte bara övervakningen av kör- och vilotider utan ger också en högre nivå av noggrannhet och transparens, vilket säkerställer att förare följer de fastställda arbetstimmarna och därmed minskar riskerna för trötthet och överkörning.

"Detta är verkligen ett stort steg mot att förbättra trafiksäkerheten och förarnas välbefinnande, och det gynnar oss alla", säger Per Simonsen, divisionschef för Fleet and Asset Tracking på GSGroup.

Inverkan och fördelar

De nya EU-förordningarna markerar ett paradigmskifte mot att prioritera förarsäkerhet, trafiksäkerhet och övergripande operationell integritet inom transportindustrin. Fördelarna är många:

Minskade trötthetsrelaterade olyckor: Genom att se till att förare får tillräcklig vila, syftar förordningarna till att minska trötthetsrelaterade olyckor, vilket skyddar både förare och alla andra som befinner sig i trafiken.

Förbättrad trafiksäkerhet: Förordningarna bidrar till säkrare vägar genom att minimera risken för olyckor orsakade av utmattade eller sömniga förare.

Rättvis konkurrens: Dessa regler främjar rättvis konkurrens mellan transportföretag genom att sätta enhetliga standarder för kör- och vilotider, vilket förhindrar företag från att få en konkurrensfördel på bekostnad av förarsäkerhet.

Effektivitet och transparens: Användningen av digitala färdskrivare effektiviserar bokföringen, vilket garanterar noggrann och transparent övervakning av föraraktiviteter. Detta underlättar tillsyn av efterlevnad och minskar administrationen.

EU:s uppdaterade förordningar om kör- och vilotider representerar ett betydande steg mot säkrare vägar, friskare förare och en mer ansvarsfull och effektiv transportindustri. Genom att prioritera förarnas välbefinnande och trafiksäkerhet utan att äventyra operationell effektivitet, betonar dessa förordningar EU:s åtagande att främja ett balanserat och säkert transportekosystem. Eftersom dessa förordningar antas och genomförs i alla medlemsstaterna.

"Vi hoppas att dessa förordningar kommer att förbättra trafiksäkerheten avsevärt, vilket i sin tur kommer att göra europeiska vägar säkrare för alla", säger Simonsen.

Viktiga bestämmelser och kommande förordningar

Maximala körtimmar: Den maximala dagliga körningen för professionella förare har fastställts till 9 timmar, förlängbar till 10 timmar två gånger i veckan. Den veckovisa körgränsen är begränsad till 56 timmar. Under en tvåveckorsperiod får förare inte överskrida 90 timmars körning.

Vilotid: För att minska trötthet och förbättra förarens uppmärksamhet krävs en obligatorisk paus på 45 minuter efter varje 4,5 timmars körning. Denna paus kan delas upp i en paus på 15 minuter följt av en paus på 30 minuter, vilket säkerställer att förarna kan vila vid lämpliga intervaller.

Veckovila: Förare måste ta en regelbunden veckovila på minst 45 timmar. Denna viloperiod kan minskas till 24 timmar men måste kompenseras med en motsvarande viloperiod före slutet av den tredje veckan.

Tvåveckorsvila: Minst två regelbundna veckovilor eller en regelbunden och en minskad vila är obligatoriska inom en tvåveckors körning.

Digitala färdskrivare: Förordningarna tvingar fram användningen av digitala färdskrivare, elektroniska enheter som registrerar körning, vilotid och annan relevanta data. Dessa avancerade verktyg ger exakta och manipulationssäkra register, vilket gör det lättare för myndigheterna att övervaka efterlevnad.