Til innholdet

Använder det senaste inom mobil temperaturövervakning

Foto: DB Schenker

DB Schenker användar det nyaste som finns av mobil temperaturövervakning för att transportera livsviktiga läkemedel. 

 - Temperaturlösningen har gjort att kvaliteten har ökat i alla led. Läkemedelsindustrin ställer hårdare krav och alla förstår allvaret att dessa krav måste följas genom hela transportkedjan. Det säger Lisa Lindholm, CoDi Specialist på DB Schenker.

Transportföretaget DB Schenker har i många år stått för transport mellan depåer och butiker. Dagligen är det så många som 300 enheter som används för att transportera livsviktiga läkemedel. Lösningen som utvecklats av GSGroup används för att övervaka temperaturerna på de transporterade läkemedlen och är väl integrerade med DB Schenkers egna logistiksystem. Samarbetet, som startade 2012, har haft en viktig del i utveckling, säger produktchefen hos GSGroup, Atle Jensen, som anser att samarbetet med DB Schenker har utvecklat GSGroup som organisation.

- Schenker är en professionell aktör som ställer krav på sina leverantörer. Det finns klara riktlinjer för hur systemet ska förvaltas och vidareutvecklas. Transporter genomförs oftast av underleverantörer till DB Schenker, och vi har därför utvecklat ett system som gör det möjligt att få fullständig översikt över dessa.

Lösningen består av små batteridrivna enheter som inte är beroende av en extern strömkälla, och som följer varan genom hela transportkedjan. Systemet måste uppfylla de hårda kraven på dokumentation, samt vara spårbart, flexibelt och leverera korrekt temperaturmätning. Blir det för varmt i utrymmet där medicinen förvaras, går det ett larm som varnar både DB Schenker och underleverantören, säger produktchefen.

(Foto: Från vänster Klas Wassberg från GSGroup, Thomas Weingart och Lisa Lindholm från DB Schenker och konsult Martin Laidla i Schenker IT)


Helhetlig produkt

Thomas Weingart, CoDi ansvarig för chaufför-processen hos DB Schenker säger också att det är en positiv utveckling hos GSGroup att de nu erbjuder både mjuk- och hårdvara. Weingart får stöd av konsulten för DB Schenker IT, Martin Laidla.

 - Att GSGroup är leverantör av både mjuk- och hårdvara förenklar och säkerställer samarbetsprocessen. Om man har frågor eller önskemål är det lättare att få dem implementerade. Det gör det lättare att jobba med utveckling och uppdateringar, säger Laidla.

Feedbacken är inget att klaga på.

- Det har varit en del feedback och det är den bästa feedback du kan hoppas på. Slutkunden förväntar sig att varorna ska fungera optimalt. Hade de inte gjort det, skulle vi definitivt ha hört det. Det ska vara enkelt, funktionellt och uppfylla kraven för vår bransch, säger Lindholm.

Hon säger att den största utmaningen har varit internt, och säger att samarbetsprocessen tvingat dem att tänka nytt.

- Det är ett flexibelt men komplext system som det har tagit oss tid att förstå. Det har varit en rolig resa där vi varit tvungna att diskutera allt, ner till frågan om vilken temperatur som verkligen är viktig och vad det betyder, säger Lindholm.

Jensen säger temperatur kan vara både din bästa vän och din värsta fiende.

 - Det handlar först och främst om att ge trygghet åt konsumenterna. När läkemedlet utsätts för felaktig temperatur, måste det kastas vilket medför ekonomiska konsekvenser för butikerna. Många läkemedel är dyra, och det finns stora värden som riskerar att gå förlorade. Rätt temperatur är därför viktigt för att säkerställa god ekonomi, avslutar Jensen.