Til innholdet

Ny kundportal stärker kommunikationen

GSGroups nya kundportal säkerställer att all relevant information alltid är tillgänglig och tydlig för både företag och deras kunder. 

Skapa ärenden, lägg till fotodokumentation till ärendet, beskriv arbetsprocesserna, tillhandahåll statusmeddelanden och addera löpande ny information.

- Kundportalen ger företag möjlighet att förbättra och förenkla relation och kommunikation med sina kunder, säger produktchef Magne Roald om den nya portalen. Kunderna kan enkelt gå in och skapa ärenden; de kan lägga till bilder med en beskrivning av det arbete de vill ha utfört eller anmäla och beskriva ett fel. Företaget och kunden kan löpande kommunicera via portalen och därmed samlas hela ärendekommunikationen och dokumentationen på ett ställe.

Många fördelar

Idag finns det ett behov av effektivitet på alla nivåer. Alla har mycket att göra. Det är därför det är viktigt att du kan hitta informationen själv när du behöver den, säger Magne Roald.

- Slutkunden undviker att spendera onödig tid på telefonsamtal och e-post när de kan registrera ärenden och få tillgång till information på portalen. Det handlar om att effektivisera och samtidigt säkerställa att dokumentation av det utförda arbetet alltid är tillgängligt för kunden, säger han.

För stora och små företag

Det finns både funktionella och tekniska överväganden bakom portalen, säger Magne Roald:

- Det var viktigt för oss att göra det med modern teknik så att den kan användas sömlöst integrerat med våra lösningar. Samtidigt har vi skapat en grund för vidareutveckling så att vi löpande kan addera fler och fler funktioner i portalen. Vi vill inkludera fler och fler användargrupper och typer av kunder i portalen, från en användare som bara har en enda uppgift att utföra, till större kunder med många fall och projekt. Utvecklingen är till största del kunddriven, baserad på feedback och önskemål från våra kunder, säger han.

Till alla GSGroup-kunder

Portalen är bland de första erbjudandena som GSGroup har utvecklat för både Handyman- och Smartday-lösningarna.

- Strategin för framtiden är inte att fokusera på enskilda lösningar, utan på vilka tjänster vi kan erbjuda. Så dessa kommer att finnas tillgängliga oavsett vilken GSGroup-lösning kunden har valt. över tid kommer portalen också att kunna användas i för kunder inom IoT/Telematik/Sensorområdet, som bland annat inkludera bilar, båtar, containrar och annan utrustning, säger Magne Roald.