Til innholdet

Elektronisk körjournal - Varför?

Varför är det viktigt att ha en elektronisk körjournal?

Undvik att betala skatt i onödan. När det kommer till körjournaler är det omvänd bevisbörda. Det innebär att Skatteverket inte behöver bevisa att du som privatperson har använt fordonet för privata ärenden för att förmånsbeskatta dig. Det är du som privatperson som är skyldig att bevisa vilka resor du gjort i tjänsten och vilka som är privata. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år, med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

 

Effektivisera administrationen och spara pengar. En elektronisk körjournal effektiviserar den administrativa processen av att föra en körjournal. Föraren behöver enbart registrera om resan varit privat eller i tjänst, hur lång sträcka man kört, mellan vilka platser man kört och när man kört ligger redan automatiskt i appen. Ekonomiavdelningen får körjournalen en gång i månaden med all information samlad på ett och samma ställe, och vid en revision kan man lätt presentera underlaget för Skatteverket. Att effektivisera administrativa sysslor som att föra körjournal frigör fler fakturerbara timmar. 

 

Reducera ditt bilförmånsvärde till 75%. Om du kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår har du möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. Arbetsgivaren är den som i första hand reducerar bilförmånsvärdet, men har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Det går också att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.