Til innholdet

NC Nielsen A/S

alt

NC Nielsen A/S är Danmarks största leverantör av gaffeltruckar, terminaltraktorer och intern transportutrustning. Alltför många resurser användes till att hantera pappersbaserade servicerapporter som fylldes i för hand och skickades med post till kontoret. Samtidigt fanns det ett behov av att effektivisera planeringsprocessen.