Til innholdet

Are

alt

Övervakningsverktyg för byggnadsteknik och fastighetstjänster

Information om arbetstider och aktivitet: När tjänsteutbudet innefattar såväl underhåll av fastigheter som olika byggnadstjänster, är det klart att lokaliserings-, rapporterings- och övervakningsverktygen ska vara i ordning. Lyckligtvis finns det ett system som tar hand om allting, då valet föll på den mångsidiga Paikannin.com-tjänsten. Paikannin.com ger exakt och noggrann information om bland annat platsbesök, besökens varaktighet, arbetstider och fordonsanvändningen. All denna information underlättade administreringen av dem som rör sig på fältet och gjorde även själva arbetet enklare då rapporteringen och övervakningen gick betydligt lättare än förut. (ARE Oy)