Til innholdet

Temperaturövervakning - Varför?

Varför är det viktigt att ha temperaturövervakning?

För att säkerställa att känsligt gods inte skadas. När man transporterar temperaturkänsligt gods så som livsmedel, medicin, djur eller kemikalier finns det ofta rekommendationer och ibland lagar som fastställer inom vilket intervall temperaturen får befinna sig.

För att vara säker på att man följer branschens riktlinjer och de lagar som finns behöver man kunna fastställa temperaturen under transport. 

Många fordon som är tänkta för denna typ av transport har redan en inbyggd temperaturmätare, men för att kunna vara säker på att det inte finns stora temperaturavvikelse i lastutrymmet rekommenderas tre mätare[1], en vid kylaggregat utblås och en vid returintag samt i takhöjd någon meter från bakdörren.

 

Internationella riktlinjer. Transporter med temperaturkänsligt gods är hårt reglerade av EU. I den senaste förordningen kan man läsa följande: 

1.1 I kommissionens direktiv 92/1/EEG av den 13 januari 1992 om temperaturkontroll i utrymmen i transportfordon, fryshus och frysrum innehållande djupfrysta livsmedel finns krav för att säkerställa att de temperaturer som fastställs i direktiv 89/108/EEG respekteras.

2.1. Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.

2.2. Från och med den 1 januari 2006 skall alla instrument som används för att mäta och registrera temperaturer i enlighet med punkt 1 ovan överensstämma med standarderna EN 12830, EN 13485 och EN 13486. Livsmedelsföretagarna skall hålla tillgängliga alla dokument som behövs för att verifiera att sådana instrument som nämns ovan överensstämmer med tillämplig EN-standard.

Mätinstrument som installerats före den 31 december 2005 och i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna förordning antogs får dock användas till och med den 31 december 2009.

2.3. Temperaturregistreringar skall dateras och arkiveras av livsmedelsföretagaren under minst ett år, eller längre om det behövs på grund av de djupfrysta livsmedlens beskaffenhet och hållbarhetstid[2]

Kraven kan skilja sig mellan typen av gods man fraktar, men gemensamt är att det finns riktlinjer och krav på dokumentation. 

 

Underlag vid en tvist. Det bör beskrivas i avtal mellan parterna hur eventuella temperaturavvikelser hanteras och åtgärdas, samt vem som ansvarar för åtgärder. Berörda parter har alltid ansvaret att rädda varor om det finns en möjlighet. För att som transportföretag kunna friskriva sig ansvarsbördan och eventuella ersättningskrav krävs det att transportföretaget kan bevisa att temperaturen varit stabil under transporten. I annat fall är chauffören ansvarig om inget annat avtalats, se tabell nedan.

Temperaturavvikelse fastställd vid kontroll före lastning Aktivitet Ansvarig

Fastställa avvikelsens omfattning.

Genomföra tillräckligt många mätningar på hela sändningen för att kunna bedöma omfattning. Chaufför & avsändande varuhanterare
Dokumentation av avvikelsens omfattning. Avsändande varuhanterare godkänner avvikelse och dess omfattning. Uppmätta tempereraturer och antal skadade lastbärare dokumenteras på fraktsedeln och signeras. Chaufför & avsändande varuhanterare
Beslut om lastning. Kontakta uppdragsgivare/åkeri för beslut/åtgärd. Chaufför
Beslut om eventuell lastning om uppdragsgivare/åkeri inte är tillgängliga. Riskbedömning görs och beslut om eventuell lastning tas utifrån resultat av temperaturkontroller. Varuägare informeras om beslut. Chaufför

Källa: Lagring-och-transport-av-fryst-och-kyld-mat.pdf

[1] https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/BRL.Ratt_.temperatur.lagringochtransport.kyldaochfrysta.livsmedel.pdf

[2] EU KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 37/2005 från den 12 januari 2005, om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel.