Til innholdet

Temperaturövervakning - Hur?

 

Hur fungerar temperaturövervakningen under transporten?

Med trådlös temperaturövervakning från GSGroup har du alltid full kontroll på temperaturen. Tack vare att våra temperaturmätare är trådlösa kan du mäta temperaturen på flera platser i lasten.

Detta för att vi vet att temperaturen kan skilja sig märkbart beroende på var i lastutrymmet man mäter. Varje temperatursensor känner av temperaturen i realtid och du kan när som helst se temperaturen i din app eller dator. För att säkra temperaturen under hela färden sätts gränsvärden för temperaturen i varje sensor, skulle gränsvärdet över- eller underskridas varnas föraren genast via en app. Detta gör det möjligt för föraren att undersöka varför temperaturen avvikit så snabbt som möjligt.

 

Hur kan jag visa att kylkedjan varit obruten under hela transporten?

När transporten är klar, kan slutkunden få en temprapport för hela färden.  Detta för att bevisa att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur. Detta för att visa slutkund att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur.

Detta är även en säkerhet för transportföretaget om det skulle visa sig att delar av lasten blivit dålig pga. felaktiga temperaturförhållanden. Transportföretaget kan då bevisa att detta inte skett under transporten och slippa eventuella skadestånd. Sammanfattningsvis kan korrekt temperaturövervakning minska risken för stora ekonomiska kostnader.

Hur kan jag se temperaturen i realtid i min app?

Börja med att ladda ner appen Degrees, finns där appar finns.