Til innholdet

Elektronisk körjournal - Vad?

Vad är en körjournal?

Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten. En elektronisk körjournal kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. 

 

Vad säger Skatteverket?

Extra viktigt med körjournal i vissa fall:

1. Du använder bilen främst i tjänst men lite privat

Om du vill undvika att bli beskattad för bilförmån ska du kunna visa att du har använt arbetsgivarens bil privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Båda förutsättningarna ska vara uppfyllda.

Resor du gör till och från ditt arbete räknas som privata resor.

Rättslig vägledning: Bevisfrågor vid bilförmån

2. Du kör 3000 mil eller mer i tjänsten under ett inkomstår

Om du under ett inkomstår kör mer än 3 000 mil i tjänsten med din förmånsbil (omfattande tjänstekörning) så får arbetsgivaren minska ditt förmånsvärde med 25 %.

Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet så kan du, om du uppfyller villkoren, själv minska det i din inkomstdeklaration. En noggrann körjournal är ett bra sätt för dig att visa hur mycket du har kört i tjänsten.

Har du flera arbetsgivare under året får du summera all tjänstekörning som du har hos de olika arbetsgivarna under året.

3. Du har fritt drivmedel till din förmånsbil

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet till din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för det drivmedel som används till dina privata resor. Det förutsätter att det finns ett underlag, till exempel körjournal, som visar hur mycket du har kört bilen privat. Om det saknas bra underlag så beskattas du för allt drivmedel.

4. Anställd har förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet till din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för det drivmedel som används till dina privata resor. Det förutsätter att det finns ett underlag, till exempel körjournal, som visar hur mycket du har kört bilen privat. Om det saknas bra underlag så beskattas du för allt drivmedel.

Mer information om hur arbetsgivaren räknar ut förmån vid trängselskatt / infrastrukturavgift

 

Vad skall en körjournal innehålla?

En körjournal ska innehålla:

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende/syfte med resan
  • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.