Til innholdet

Statens vegvesen

alt

Statens Vegvesen (SVV), norska vägverket, ger GSGroup i uppdrag att leverera körjournal och fleet management-lösningar. Avtalet omfattar installationen av TravelLog och föraridentifikationssystem från Guard Systems i 1 200 nyttofordon och personbilar över hela landet. Avtalstiden är minst fyra år. TravelLog från Guard Systems säkerställer att SVV uppfyller de nationella skattemyndigheternas krav för användning av nyttofordon genom automatisk dokumentation av alla resor. De operativa fördelarna inkluderar mindre administration och förbättrad effektivitet och ökad produktion.

OM DET NORSKA VÄGVERKET:

Det norska vägverket strävar efter att se till att alla som går, cyklar, reser med bil eller använder kollektivtrafik kommer fram till sin destination på ett säkert sätt. De planerar, bygger, driver och underhåller riks- och länsvägarna i Norge. SVV ansvarar även för att utföra förarprov och besiktning av fordon och trafikanter. SVV består av direktoratet för allmänna vägar och fem regionala enheter – region norr, centrala regionen, region väst, syd och öst – och har 72 förar- och körkortskontor och fem trafikkontrollcentra utspridda över landet.