Til innholdet

Securitas

alt

En exakt position skapar trygghet

Direkta besparingar under färden: Securitas ville införa en pålitlig lokaliseringstjänst, med hjälp av vilken man kan snabbt lokalisera personernas exakta positioner samt följa körstilen hos arbetarna som färdas med bil. Paikannin.com-tjänsten visade sig vara ett utmärkt alternativ. Personlokaliseringen fungerar med ett knapptryck, och då ser man i realtid på kontrollcentret på vilken position personen som ger alarm befinner sig. Sålunda kan hjälp genast dirigeras till rätt ställe. Tack vare lokaliseringen har bilarnas service-, reparerings- och bränslekostnader för väktarnas bilar med cirka 10 procent. Produktionsbilarna kör sammanlagt 10 miljoner kilometer per år.

Den största fördelen med Paikannin.com-tjänsten är ändå uppföljningen av körstilen, som sparar all data om t.ex. acceleration, färdhastighet och inbromsningar. Sålunda kan man verifiera att företagets väktare kör sansat i trafiken, även om gallupundersökningarna på gatan hävdar att väktarna i allmänhet vansinneskör från ett ställe till ett annat. Fördomarna avfärdades och arbetsklimatet i företaget med 3000 anställda förbättrades, när ett neutralt verktyg redovisar fakta om personalens individuella körstil.