Til innholdet

Mortalin

alt

Mortalin är ett rikstäckande serviceföretag inom förebyggande och bekämpning av skadedjur samt kontroll av livsmedelssäkerhet. Företagets 75 servicetekniker servar mer än 5 000 kunder. Ökade krav på dokumentation, både från myndigheter och kunder, innebar stora administrativa utmaningar.