Til innholdet

Lassila & Tikanoja

alt

Det viktigaste i arbetet är inte rapportering utan att arbetet utförs smidigt. Paikannin.com gav en lösning på problemet:
Även om det redan länge funnits ett behov för en tjänst som övervakar fordonens användning och kostnader, så verkade det hart när omöjligt att hitta ett lämpligt system som uppfyller alla krav. Flera olika alternativ testades, men alla hade antingen tekniska eller praktiska problem.

Med Paikannin.com-tjänsten fick vi överraskande bra resultat redan i början:
användningsgraden förbättrades när antalet kilometer och bränsleförbrukningen minskade. Även administreringen av arbetet har underlättats tack vare tjänsten – och alla andra målsättningar håller på att förverkligas. Samarbetet med leverantören fick en bra start när allting gått som överenskommet och flexibelt, apparatinstallationer i hundratals fordon samt skolning i hur de används och tas i bruk. (Lassila & Tikanoja Oyj)