Til innholdet

Eltel

alt

För att uppnå en bättre kundservice

Bonus för att tjänsten är inhemsk: Eltel blev bekant med Paikannin.com-tjänstens olika alternativ genom ett pilotprojekt och övertygades om systemets omfattning och funktionsduglighet samt referenserna. Tack vare dessa gick valet av systemleverantör mycket smärtfritt. Att tjänsten är lokal var också positivt – det gör det lättare att förbinda sig till ett långvarigt samarbete.

Paikannin.com-tjänsten integrerades flexibelt med Eltels egna, interna datasystem. Lokaliseringssystemet gjorde det möjligt att införa ett nytt handledningssystem. Ändamålet är kostnadseffektivitet och miljömedvetenhet: när handledningen förbättras reduceras onödiga körkilometrar och deras koldioxidutsläpp. Ett smidigt och flexibelt samarbete har också gjort det möjligt att ta fram nya funktioner och rapporter medan Eltels egna verksamhet (Eltel Networks Oy) utvecklas.