Til innholdet

Eitech

alt

Eitech Electro förstärker sitt förtroende för GSGroup och använder Handyman som sin lösning för fältservice. Eitechs 680 fält- och kontorsanvändare upplever att deras arbetsdag effektiviseras genom arbetsplanering, orderhantering och tidsplanering i ett integrerat system från Handyman. – Den här affären är ännu ett exempel på styrkan hos Handyman-lösningen, och vi ser fram emot att öka vårt strategiska samarbete med Eitech Electro i framtiden, säger Mats Eriksson, försäljningschef på GSGroup Sverige. Handyman är en fältservicelösning för företag med ett starkt fokus på optimering, dokumentation och kvalitetssäkring. Lösningen ger företagets 28 000 användare tillgång till 20 års branschkunskap.

 

OM EITECH:
Med specialistkompetens inom elektriska installationer och teknik skapar Eitech värde för professionella kunder i byggsektorn och den offentliga sektorn, industrin och infrastruktur- och energisektorerna. Genom att ta ansvar visar Eitech vägen och levererar allt från kompletta projekt och lösningar till löpande underhållstjänster inom områdena automation, infrastrukturteknik, installation och kraft. En tydlig affärsfilosofi i kombination med hängivna och innovativa anställda som till övervägande del också är partners i Eitech, är viktiga hörnstenar för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Eitechs omsättning är närmare 2 miljarder svenska kronor och vi har mer än 1 200 anställda, från Malmö i söder till Kiruna i norr.