Til innholdet

Avinor

alt

Avinor väljer GSGroup för leverans av körjournal och fleet management-lösningar. Avtalet, som är resultatet av ett offentligt anbudsförfarande, omfattar initialt installationen av TravelLog från Guard Systems i 400 nyttofordon och personbilar vid 45 flygplatser. TravelLog från Guard Systems säkerställer att Avinor uppfyller skattemyndigheternas dokumentationskrav för användning av nyttofordon. – Valet föll på TravelLog från Guard Systems efter en grundlig genomgång, och lösningarna uppfyller Avinors krav på ett tillfredställande sätt. Vi ser fram emot samarbetet med GSGroup.” Tor Alexander Holmgren, projektledare på Avinor. Avtalet inkluderar även en option på installationen av uppemot 800 FleetSystem-enheter, en webbaserad fleet management-lösning från Guard Systems. Implementeringen påbörjades i maj 2017.

 

OM AVINOR:

Avinor ansvarar för de 45 statligt ägda flygplatserna och flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart i Norge. Nätverket binder samman Norge – och det länkar samman Norge med världen. Avinor är en drivande kraft i miljöarbetet inom flyget och en drivande kraft när det gäller en minskning av de kombinerade utsläppen av växthusgaser från det norska flyget. Företaget har en ledande roll i arbetet med att utveckla och leverera biobränsle för flygplan. Varje år bidrar Avinor till säkra och effektiva resor för närmare 50 miljoner flygpassagerare. Cirka hälften av dessa reser till och från Oslos flygplats. Mer än 3 000 anställda ansvarar för planering, utveckling och drift av flygplatser och flygtrafiktjänster. Avinor finansieras genom flygavgifter och kommersiell försäljning på flygplatserna.