Til innholdet

Välj rätt system: 5 faktorer att tänka på när du väljer Field Service Management-system

Skapa en översikt, insikt och vinst: Så här stärker du din serviceverksamhet med ett field service management-system som skapats för Microsoft Business Central och andra professionella ERP-system.

 

 

 

 

Integration och kompatibilitet

Kontrollera att den valda Field Service Management-programvaran är kompatibel med din version av Microsoft Business Central och att de två systemen kan utbyta data sömlöst.

Tät integration gör det möjligt för tjänsteföretag att dela information om kunder, arbetsorder och uppgifter i realtid, vilket möjliggör snabba beslut. Detta kan t.ex. inkludera uppdatering av arbetsorderstatus, tilldelning av uppgifter till tekniker, överföring av servicerapporter för fakturering och övervakning av teknikerns framsteg i realtid.

Dessutom hjälper nära integration till att undvika fel och duplicering av data, eftersom all information automatiskt synkroniseras mellan Microsoft Business Central och den valda Field Service Management-programvaran med mobila lösningar. Det minskar risken för manuella inmatningsfel och säkerställer att serviceföretaget alltid har tillgång till den senaste informationen.

Och slutligen, välj ett system som inte kräver någon programmering och är utformat för daglig användning med ditt ERP-system. Se också till att den valda Field Service-programvaran kan integreras med andra system du  använder i ditt företag, så att du kan få en integrerad lösning.

Funktionalitet

Välj en Field Service-programvara som har de funktioner du behöver för att stödja din serviceverksamhet. Det kan till exempel vara funktioner för planering, tidsregistrering, lagerhantering och rapportering. Det kan också vara dokumentation av uppgifterna i form av bilder, eller fylla i checklistor. Det finns en tendens att orderhanteringssystem integreras med fordonshanterings lösningar, och det innebär att företag också får en överblick över fordonsflotta och utrustning tillsammans i ett system. Det innebär att du till exempel alltid kan se var närmaste medarbetare befinner sig till uppgiften, vilket sparar pengar på bränsle och underlättar planeringen.

Utveckling

Välj inte ett orderhanteringssystem bara baserat på vad du behöver här och nu. Hitta ett system som ditt företag kan växa i. I en framtid där kunderna vill ha mer självbetjäning kommer det att finnas ett behov av att orderhanteringssystem och kundportaler integreras i samma lösning, medan Internet of Things kommer att bidra till ett större fokus på prediktiv service snarare än reaktiv service.

Användarvänlighet

Välj ett system som är enkelt för både  serviceteknikerna ute på fältet och personalen på kontoret. För  serviceteknikerna blir det ett viktigt verktyg, så ju lättare fältserviceappen  (Android, iOS, iPad, Laptop, Tablet) är att navigera runt, och ju tydligare informationen visas, desto tydligare blir deras dagliga arbete. På kontoret är det också viktigt att systemet ger en snabb överblick över de uppgifter som både är slutförda, pågående och kommande. Om det är intuitivt och användarvänligt blir implementeringen enkel och smärtfri.

Stöd

Välj ett system som har utvecklats i samarbete med din ERP-leverantör och se till att du och dina medarbetare har tillgång till support och vägledning . Inte bara dagligen, utan också vid uppstart och när du implementerar nya funktioner, så du är helt säker på att använda systemet på det mest effektiva sättet. (Is this applicable with our solution? ☹)