Til innholdet

Stor framgång för GSGroup

 Det Sandefjordbaserade Tech-företaget GSGroup ökade 2018 omsättningen med 4,7 procent till 246 miljoner kronor. Resultatet före avskrivningar, nedskrivningar och finansiella kostnader (EBITDA) landade på 32,1 miljoner norska kronor, en ökning med 11 procent för bolaget.

-Kort sammanfattat var 2018 ett positivt år för koncernen. Trots hård konkurrens på marknaden har vi lyckats öka försäljningen och uppnå en bättre marknadsposition i nästan alla länder vi är representerade i, säger Espen Virik Ranvik, VD för GSGroup.

GSGroup är en ledande europeisk leverantör, som sedan början av 1990-talet utvecklat avancerad sensorteknologi för fordonsflottahantering och elektroniska körjournaler. Dessutom har företaget orderhanteringsverktyg som förenklar jobbet för servicetekniker, hantverkare och andra som arbetar mobilt. Sensortekniken omfattar ett brett sortiment och har i allt högre grad använts för att monitorera bland annat temperatur och luftfuktighet vid transport av läkemedel och livsmedel.

Totalleverantör

-Vårt erbjudande innehåller ett brett utbud av produkter, men vi ser att fler och fler kunder väljer oss just för att vi kan agera totalleverantör. Till exempel använder flera stora företag både fordonsflottahantering, mobil orderhantering och spårningstjänster, säger Virik Ranvik.

Totalt har koncernen kontor på 14 olika platser i 9 länder. Förutom huvudkontoret i Sandefjord är företaget etablerat med kontor i Oslo, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Esbjerg, Tallinn, Riga, Vilnius, Dortmund, Hamburg, Budapest, Tammerfors och Vanda.

GSGroup genomförde ett antal strategiska åtgärder 2018, bland annat inrättandet av en affärsenhet för sensorlösningar i Hamburg. Utöver detta förvärvades danska Care4All och dess dotterbolag Flextrack. Förvärvet stärker bolagets position på marknaden och kommer att gynna kunderna på flera sätt, säger Virik Ranvik.

-Våra produkter gör det enklare att optimera resursanvändningen och därigenom minska både kostnader och koldioxidutsläpp. Hållbarhet blir allt viktigare och detta är för våra kunder en drivkraft för tillväxt under kommande år, säger Virik Ranvik.

NOK.      2018*   2017*
Intäkter   246      235
EBITDA   32,1     28,9 

* Konsoliderade siffror inklusive Care4All