Til innholdet

Rekordomsättning för GSGroup

2017 blev ett rekordår för GSGroup. Företaget fortsätter sin starka utveckling i Europa.

Företaget har haft en genomgående positiv utveckling, både när det gäller verksamheten och lönsamheten. Framför allt har försäljningen av lösningar inom fordonshantering, positionering, spårning och tjänster för att återfinna förlorade objekt varit stark. Flera stora internationella kunder använder nu GSGroup som leverantör, vilket ger företaget en god försäljnings- och tillväxtpotential för framtiden.

Koncernens omsättning 2017 var 193,1 miljoner NOK, en ökning på 8,1 % jämfört med 2016 års omsättning på 178,6 miljoner NOK. EBITDA var 24 miljoner NOK 2017, jämfört med 14 miljoner NOK 2016. För koncernen blev resultatet före skatt 8,9 miljoner NOK 2017, jämfört med en förlust på 3,3 miljoner NOK 2016. Se hela GSGroups årsrapport för 2017 här.