Til innholdet

Nytt reseavdrag med höjd milersättning 2023

Det är vad regeringen föreslog i sin proposition som lämnades över till riksdagen i början av maj. Meningen är att de personer som kör sin privata bil i arbetet skall få en större skattelättnad genom ett nytt reseavdrag och höjd milersättning redan 2023.

Bakgrunden till propositionen är att drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden och det finns många personer som bor i områden där man är beroende av bilen och där drivmedelspriserna slår extra hårt. Att köra en egen bil i tjänsten har de senaste åren blivit en förlustaffär då den skattefria milersättningen lämnats orörd sedan 2007. Då när den nuvarande milersättningen beslutades låg bensinpriset på runt 11,65 kr litern, jämfört med dagens literpris på 21,73 kr (19/5/2022).

Här kan du räkna ut din milersättning för 2022

Många har kritiserat att milersättningen inte justerats på 15 år trots de ökade kostnaderna. Detta har lett till bland annat att Ronny Svensson, grundare till Ynnor Tjänstebilsförlaget, har startat milersättningsupproret.

Bland de förslag som föreslås finner man:

  • Dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad. Det man menar med detta är att skattereduktionen kommer att beräknas på avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan och det kommer inte att spela någon roll vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan.
  • Den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs från 8 till 12 mil. Idag gäller reseavdraget endast för resor som är mellan 3 och 8 mil, vilket påverkar personer som har längre resväg.
  • Kilometersatsen höjs från 5 kr till 8 kr per mil.
  • Schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil höjs från 6,50 kr respektive 9,50 kr till 12 kr per mil.
  • Förmånsbilar som enbart drivs med elektricitet får sitt avdrag sänkt från 9,50 kr till 6 kr per mil.

Läs mer på regeringens hemsida under "Frågor och svar".

Omkring 1 160 000 personer beräknas kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler jämfört med dagens reseavdrag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och beräknas minska skatteintäkterna i offentlig sektor med ca 4,5 miljarder kronor per år.

Här kan du räkna ut din milersättning för 2023