Til innholdet

Mixed Fleet, One Focus

Behovet av mer effektiva, säkrare och hållbara vägtransportsystem har blivit alltmer tydligt för många branscher. Både företag och samhällen strävar efter att minska sin miljöpåverkan och förbättra trafiksäkerheten, i sökandet efter nya lösningar har tekniken, särskilt Internet of Things (IoT), en central roll för att uppnå dessa mål.

 

Framväxten av Smarta Transportsystem

Digitala transportlösningar har kommit att bli vägledande för denna omvandling, då IoT-teknik gör det möjligt för företag att förbättra sin verksamhet i flera olika led (optimera transportoperationer, förbättra vägsäkerheten, minska restider, reducera bränsleförbrukning för att nämna några) samtidigt. 

Ekonomiska och Miljömässiga Fördelar

För att kunna nyttja alla fördelarna som tekniken idag kan erbjuda på bästa sätt är en förutsättning att man kan ta till sig av all information i en och samma plattform, oavsett vilken typ av fordon du har eller vilket märke den har. 

Möjligheten att övervaka och hantera alla fordon från en plats minskar även de operationella komplexiteten och kostnader som är förknippade med att hantera separata system för olika typer av fordon.

- Att kunna ge våra kunder denna möjlighet var grunden till att vi utvecklade vår Transportmodul. Plattformen för en blandad fordonsflotta vars förmågan sträcker sig bortom hantering av fordon som varierar i typ, märke och modell; den inkluderar också möjligheten att hantera fordon utrustade med olika telematikenheter, vare sig de är eftermarknadstillägg eller inbyggda OEM (Original Equipment Manufacturer)-system.

Denna plattform är avgörande för den centrala hanteringen av en blandad flotta, och ger en enhetlig översikt av olika fordon i ett enda gränssnitt. Denna kapacitet ökar inte bara den operationella effektiviteten utan driver också betydande kostnadsbesparingar. Till exempel möjliggör det för företag att maximera fordonens användning och effektivisera operationer, vilket minskar onödig körsträcka och sänker underhållskostnaderna.

Dessutom spelar en integrerad plattform en avgörande roll i att säkerställa efterlevnad av miljöregler och säkerhetsstandarder samtidigt som den stöttar en förskjutning mot mer hållbara och säkrare transporter genom att möjliggöra realtidsövervakning och diagnostik. Sådana funktioner är avgörande för att säkerställa att underhåll utförs i rätt tid och för att förhindra fordonsfel som kan resultera i olyckor, vilket säkerställer en säkrare körning för alla väganvändare. – Aivars Vilnitis, produktchef på GSGroup

För mer information om vår Transportmodul, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Relaterade nyheter