Til innholdet

GSGroup med en tillväxt på 18 %

Siffrorna från det första halvåret 2017 visar på en tillväxt på 14,9 miljoner NOK eller 18 procent jämfört med samma period förra året.

Koncernens nettoomsättning H1 2017 var MNOK 95,0 jämfört med MNOK 80,1 I H1 2016, vilket motsvarar en tillväxt på MNOK 14,9 (18,1 %).
EBITDA för H1 var MNOK 13,3 (14,0 %), jämfört med MNOK 9,5 (11,9 %) för samma period 2016.
Resultatet före skatt var MNOK 6,5 jämfört med MNOK 2,8 för H1 2016.

För mer information, se den fullständiga H1-rapporten här