Til innholdet

GSGroup lanserar ett nytt temperaturövervakningssystem med många funktioner

Det portabla systemet väger mindre, lätt att använda och har batterikapacitet på över 1 år.

Efterfrågan på ett flexibelt och pålitlig tempraturövervakningssystem som följer hela transportprocessen ökar. Vår lösning är en liten batteridriven enhet som inte kräver externström, och skickar information direkt till kunden.

-Lösningen passar både mat och medicinindustrin, men jag tycker att medicinindustrin kommer ha mest nytta av denna lösningen, säger, Sturle Furland product manager GSGroup. Deras produkter är ofta både dyrbara och bräckliga. Kraven på att dessa transporter håller en viss temperatur är höga, då godset kan skadas om dessa krav inte följs.

Det portabla systemet mäter temperaturen i förinställda tidsintervaller, den läser även av små temperaturskillnader och skickar notifikationer direkt till kundens telefon. GSGroup har varit i kontakt med kunder under hela processen, säger Furland, det ger en värdefull insikt i hur behoven hos våra kunder kan se ut i framtiden.

-Jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar och tar till oss av kundernas synpunkter för att kunna se vad deras utmaningar är och hitta den bästa möjliga lösningen inför framtiden. Våra lösningar är lättare, mindre, användarvänliga och kräver mindre underhåll. Vi möter kraven som GDP (Good Distribution Practice), och alla nya produkter och lösningar måste gå igenom kvalitetskontroller. Batterikapaciteten i våra olika produkter och lösningar har förbättrats signifikant, och har nu en beräknad batteritid på över 1 år, säger Furland.

Upphandling stärker vår position

Att möta kundernas krav på digitalisering är i allra högstagrad viktigt, och det faller oss naturligt att inkludera dom tidigt i vår process, säger Furland.

-Mer och mer områden inom företagen blir digitaliserade, och datainsamling är en viktig del av detta. Temperaturövervakning är något som GSGroup har varit etablerade under många år. Upphandlingen av Flextrack sommaren 2018 stärker vår position ytterligare. Flextrack har redan bevisat sig vara en viktig del i utvecklingen, säger Furland.

-Flextrack har möjliggjort att GSGroup har hamnat i en position där vi kan skräddarsy lösningar till våra kunders specifika behov. Vi använder en delad plattform, men produkter och batteristorlek kan anpassas, vilket ger många fördelar. I tillägg till batteridrivna lösningar så har även Flextrack en plattform som med lätthet kan kombineras med lösningar som kräver externströmkälla, avslutar Furland.