Til innholdet

GSGroup 2022

Under 2022 anmäldes 1014st  transportstölder, enligt en sammanställning gjord av Larmtjänst. Värst drabbad var region Syd, som stod för nästan hälften av alla stölder. Uppdelat per månad kan man se att oktober, tätt följt av november var de månader där flest stölder anmäldes. 

Utmärkande för föregående år var att dieselstölderna ökade med över 200%, jämfört med 2021. En trolig förklaring till detta anses vara det ökade dieselpriset pga. Rysslands invasion i Ukraina.

Hur klarade sig GSGroups kunder?

När vi jämför kvartalsvis mellan GSGroups kunder och alla rapporterade transportstölder ser vi inga större skillnader, marginellt kan man utläsa att GSGroups kunder rapporterade procentuellt färre stölder än genomsnittet 3 av 4 kvartal. 

GSGroups kunders rapporterade transportstölder per kvartal

 Alla rapporterade transportstölder per kvartal

Bryter man ner datan på månadsbasis ser vi större differenser mellan de olika månaderna. Speciellt oktober månad, vilket var den månad då flest stölder anmäldes i landet, där utmärker sig GSGroups kunder positivt.

GSGroups kunders rapporterade transportstölder per månad

Alla rapporterade transportstölder per månad

Styrkebesked från GSGroups spårsändare

Sett till de fordon som återfinns ser vi den positiva effekten av att ha en spårsändare installerad, och att snabbt kunna agera innan fordonet hinner lämna landet.

86,5% av alla fordon som vi återfinner hinner inte lämna Sverige, vilket vi ser som ett styrkebesked av spårsändarens precision, våra interna rutiner vid stöld och ett gott och långgående samarbete med polisen.