Til innholdet

Bonus-Malus 2022 och 2023

Regeringen har aviserat att det kommer göras ändringar i bonus–malus- systemet för att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och för att stärka miljöstyrningen.

Ändringar i malus från 1 juni 2022

Från och med den 1 juni 2022 kommer gränsen för malusskatt sänkas från 91 g CO2/km till 76 g CO2/km.

  Fram till 2022/05/31   Från 2022/06/01
CO2/km malus/g CO2/km malus/g
61 - 90 g 0 kr/g 51 - 71 g 0 kr/g
90 - 130 g 107 kr/g 76 - 125 g 107 kr/g
131 g - 132 kr/g 126 g - 132 kr/g

 

Ändringar för bonusen 2022 och 2023

2022 bonus föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 medan ändringarna för 2023 föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. De förändringar som förslås har mötts med kritik från flera remissinstanser, läs mer här.

Det är viktigt att föra körjournal över både resor i tjänsten och privat för att lätt kunna se hur nya bonus malus regler påverkar dig. 

Förslag på ändringar för bonusen 2022

 • CO2-gränsen för en klimatbonusbil sänks från 60 till 50 gram CO2/km.
 • Nypriset för bonusberättigade bilar får max vara 700 000 kr
 • Högsta bonusbeloppet sänks från 45 000 kr till 19 700 kr*.
 • Gasbilars bonus förblir oförändrad och ligger kvar på 10 000 kr
 • Lägsta bonusbeloppet sänks från 10 000 kr till 5 000 kr.
 • Bilar med 0 g CO2/km bonus förblir oförändra på 70 000 kr. 

*Räkna ut bonusen 2022:

  20 000 – (X g CO2/km x 300) = bonus  

Förslag på ändringar för bonusen 2023

 • CO2-gränsen för en klimatbonusbil sänks från 50 till 30 g CO2/km
 • Högsta bonusbeloppet sänks från 19 700 kr till 9 833 kr*
 • Gasbilars bonus förblir oförändrad och ligger kvar på 10 000kr
 • Lägsta bonusbeloppet sänks från 5 000kr till 4 990 kr
 • Bonusen för bilar med 0 g CO2/km föreslås sänkas från 70 000 kr till 50 000 kr

*Ränka ut bonusen 2023:

  10 000 - (X g CO2/km x 167) = bonus  

 

 

2021

2022

2023

Max bonus 70 000 70 000 50 000
Lägsta bonus 10 000 5000 5000
Gräns för bonus CO2 g/km 60 50 30
Bonus gasbil 10 000 10 000 10 000
Max bonus laddhybrid 45 000 20 000 10 000