Til innholdet

Bilstölder minskar i alla EU-länder, förutom i Sverige.

I EU förekom omkring 447 700 polisregistrerade bilstölder 2020, en minskning med 11 % jämfört med föregående år. 

Sedan 2008 har det varit en nedåtgående trend för bilstölder i EU överlag. År 2020 noterade 18 av 24 svarande länder en minskning jämfört med föregående år.

För polisregistrerade bilstölder per 100 000 invånare var siffrorna 2020 högst i Sverige (207), Italien (169), Nederländerna (155) och Grekland (144), alla minskade från 2019 förutom Sverige. De lägsta siffrorna i EU observerades i Rumänien (8,7), Estland (8,1) och Danmark (4,5). 

Källa: crim_of_cat