Til innholdet

Andelen efterlysta bilar som inte hittas ökar

Larmtjänsts rapport från 2022 har släppts, där konstaterar man att antalet fordon som stjäls minskar.

Samtidigt ser man att färre av de bilar som stjäls återfinns. 

Sedan 2007 ser vi en tydlig trend, sannolikheten att ett stulet fordon återfinns minskar för varje år. Positivt är att färre bilar stjäls, men tjuvarna verkar ha blivit mer effektiva på att komma undan. 

Ser man till vilka bilar som är svårast att återfå, är det mer ovanligt att nya årsmodeller återfinns. Värt att anmärka på tabellen är att antalet fordon med årsmodell 2023 och 2022 som ej återfunnits är 2 st respektive 27 st. Motsvarande antal för årsmodellerna 2012-2020 är mellan 37-98 st. 

Hur ser statistiken ut för traktorer och entreprenadmaskiner?

 

Här ser vi att sannorlikheten att återfå dessa objekt är liten.

Andelen entreprenadmaskiner som återfanns förra året ökade jämnfört med 2021, men landar trots detta på 19%. Ser vi till segmentet traktorer återfanns nästan 10% färre 2022, jämnfört med året innan, och landar på 23%.

Antalet stulna traktorer och entreprenadmaskiner ökade även från föregående år, från 236 st till 267 st.

 

Relaterade nyheter