Til innholdet

 Milersättning 2023

Regeringen föreslog i sin proposition som lämnades över till riksdagen i början av maj 2022 att höja milersättningen. Meningen är att de personer som kör sin privata bil i arbetet skall få en större skattelättnad redan 2023.

För att ha rätt till milersättning är det viktigt att du har en körjournal som uppfyller Skatteverkets dokumentationskrav. 

 

   

Fordon / Drivmedel 

Milersättning

   
    Egen bil oavsett drivmedel 25 kr x mil = milersättning    
    Förmånsbil / Tjänstebil bensin 12 kr x mil = milersättning    
    Förmånsbil / Tjänstebil diesel 12 kr x mil = milersättning    
    Förmånsbil / Tjänstebil på enbart el 6 kr x mil = milersättning