Til innholdet

 Boligmappa är nu integrerad i Smartday

Under vecka 21 lanserar vi Boligmappa som en integrerad del av Smartday. Detta ger dig nya möjligheter att effektivt tillhandahålla dokumentation till dina kunder.

Boligmappa integrerad med Smartday gör att du kan tillhandahålla elektronisk dokumentation om ditt arbete direkt till kundens hem.

  • Bilder, checklistor, rapporter och andra dokument kan lagras i Boligmappa.
  • Dokumentationen följer alltid med fastigheten oavsett ägare

Boligmappa hjälper dig också att skriva på rätt sätt för de adresser du arbetar med
I den nya versionen har det blivit lättare att få en översikt över de dokument som är relaterade till en adress och ett projekt. Från listan över filer/dokument kan du skicka din dokumentation elektroniskt direkt till fastighetsägaren via Boligmappa.