Til innholdet

Körjournal integrerad i Smartday


Under vecka 15 lanserar vi en körjournal som en integrerad del av Smartday. GSGroups körjournal kan nu användas med Smartday. Detta ger användarna nya möjligheter att:

  • använda sina resor som underlag när de fakturerar kunder för körtid och milersättning
  • hantera sina resor i körjournalen direkt från appen
  • slå ihop resor
  • uppdatera syftet med resan
  • ange typ av resa (privat eller jobb)
  • se resans start och slut på kartan


Lista över resor

Alla sträckor som du har kört visas.
Resor med syften är markerade i grönt.


Slå ihop resor

Om resan har delats upp på grund av korta stopp kan du
slå ihop den till en resa senare.


Länka resan till en uppgift
För att använda resan i faktureringen
klickar du på bilen vid sökrutan. Sedan väljer du typ av kostnad för resan.
Värdenakan redigeras vid behov.

Den nya lösningen är en modul som kan aktiveras om du har en körjournal från GSGroup AS.

Förbättringar och buggfixar

Som alltid har vi gjort ett antal förbättringar och buggfixar i den nya versionen. Den här gången har vi fokuserat på de begrepp och texter som används i Smartday så det blir ännu tydligare för användarna hur man använder Smartday. Flera förbättringar på detta område kommer i nästa version också. Dessutom har förbättringar gjorts i flera av våra integrationer.

Vi hoppas att du gillar den nya versionen!