Til innholdet

Transport & Logistik

Våra plattformar erbjuder transportbranschen djupgående data för att analysera användningen av deras mobila tillgångar.
Genom ett brett utbud av rapporter kan du basera dina beslut på kunskap i realtid.

     
 

Din bransch - våra lösningar 

 
     

Digitaliseringen av transportindustrin har ökat effektiviteten av varje arbetad timme, gjort den säkrare och mer miljövänlig.

När du vet var dina fordon och tillgångar befinner sig, all körning dokumenteras automatiskt till Skatteverket och du enkelt kan skapa offerter / beställningar direkt i din mobil, frigörs tid för kärnverksamheten.

Vilket förbättrar effektiviteten, ökar lönsamheten och kassaflödet.

Skulle något bli stulet är spårsändarna kopplade till vår egen larmcentral, rekommenderad av SSF.

 

Fordonskontroll

Har du ett stort antal fordon? I så fall är fordonshantering idealiskt för att få den inblick och överblick som behövs för att optimera logistiken. Med moderna system får du en bättre överblick och administration av dina resurser, vilket ger högre effektivitet och kvalitet på dina tjänster. Du kommer att minska dina kostnader för drift och service med upp till 20 %.

  • Bättre dokumentation till kunderna om ankomsttid och avgångstid
  • Planera körrutterna för att minska bränsleförbrukningen
  • Få notis när det är tid för underhåll av maskiner och fordon
  • Se snabbt vilken bil som är bäst lämpad för jobbet, vid oförutsedda händelser
  • Dina förares körbeteende dokumenteras och om hastigheten överskrids går ett larm
  • Information om tomgångskörning

Läs mer

Temperaturövervakning

Vi levererar både portabla och fast monterade system, så att du enkelt kan övervaka och dokumentera temperaturen på ert gods under hela transportcykeln.

  • Säkerställer rätt temperatur på lasten under hela transportkedjan
  • Temperaturmätaren ger dig omedelbart en varning vid temperaturavvikelse
  • Få hela din temperaturhistorik dokumenterad
  • Trådlösa sensorer möjliggör en flexibel installation

Läs mer