Til innholdet

Entreprenad & Service

Våra plattformar erbjuder entreprenad- och servicebranschen djupgående data för att analysera användningen av deras mobila tillgångar.
Genom ett brett utbud av rapporter kan du basera dina beslut på kunskap i realtid.

alt
     
 

Din bransch - våra lösningar 

 
     

Digitaliseringen av hantverksindustrin har ökat effektiviteten av varje arbetad timme, gjort den säkrare och mer miljövänlig.

När du vet var dina fordon och tillgångar befinner sig, all körning dokumenteras till Skatteverket och du enkelt kan skapa offerter / beställningar direkt i din mobil, frigörs tid för kärnverksamheten.

Detta förbättrar effektiviteten, ökar lönsamheten och kassaflödet.

Skulle något bli stulet är spårsändarna godkända av SSF och kopplade till vår egen larmcentral.

 

Fordonskontroll

Har du ett stort antal fordon? I så fall är fordonshantering idealiskt för att få den inblick och överblick som behövs för att optimera logistiken. Med moderna system får du en bättre överblick och administration av dina resurser, vilket ger högre effektivitet och kvalitet på dina tjänster. Du kommer att minska dina kostnader för drift och service med upp till 20 %.

 • Bättre dokumentation till kunderna om ankomsttid och avgångstid
 • Planera körrutterna för att minska bränsleförbrukningen
 • Få notis när det är tid för underhåll av maskiner och fordon
 • Se snabbt vilken bil som är bäst lämpad för jobbet, vid oförutsedda händelser
 • Dina förares körbeteende dokumenteras och om hastigheten överskrids går ett larm
 • Information om tomgångskörning

Läs mer

Elektronisk körjournal

Alla resor registreras automatiskt. Körsträckan, mellan vilka adresser fordonet färdats och start-/stopptid. Föraren behöver bara välja om resan var privat eller i tjänst i appen. Vid månadsslut godkänner föraren körjournalen och ansvarig attesterar. Därefter kan ekonomiavdelningen enkelt bokföra milersättning och reseräkning.

 • Passar alla företag oavsett storlek
 • Kan dokumentera flera förare på samma bil
 • Alla resor, privata som i arbetet, dokumenteras automatiskt
 • Uppfyller alla Skatteverkets dokumentationskrav
 • Går att integrera med företagets ERP genom ett öppet API

Läs mer

Mobil orderhantering

Modulbaserat system som gör det enkelt att anpassa lösningen efter era behov. Registrering av timmar och materialförbrukning - dokumentation av utfört arbete går snabbt. Anpassade ordlistor för snabbare och mer korrekt ifyllnad av ordrar och protokoll, tillgång till ritningar och fullständiga checklistor som ni själva kan anpassa eller vidareutveckla. Informationen skickas automatiskt till och från ekonomi- och lönesystem.

 

 • Enkelt att skapa erbjudanden
 • Registrera nya beställningar
 • Föra timbokslut
 • Dokumentera och fakturera med hjälp av telefonen

Läs mer

Utrustningskontroll

Dålig eller otillräcklig utrustningskontroll kostar dig mer än bara det som blir stulet eller förlorat. Med en av marknadens bästa lösningar för utrustningskontroll säkerställs hanteringen av projekten.  Ta bättre beslut med full insikt av din utrustning. Säkerställ drifttid, leveranskapacitet och färre förlorade enheter.

 • Se var de enskilda maskinerna finns för att utnyttja maskinparken optimalt
 • De enskilda maskinerna kan kopplas till olika projekt och på så sätt underlätta projektledningen
 • Se var dina handhållna verktyg befinner sig
 • Med hjälp av en timräknare får du information om drifttid på maskiner som förenklar planering av serviceintervall och underhåll med hjälp av våra servicemoduler
 • Timräknaren kan ligga till grund för fakturering
 • GSGroup samarbetar med olika maskintillverkare för att hämta information direkt från maskinens CAN Bus, detta ger dig tillgång till relevant information om maskinens användning och förbrukning

Läs mer

Spårsändare

Dina objekt är mobila, och det är du också. Därför har vi utvecklat en app för smartphones och surfplattor som ger dig fullständig inblick och överblick över den senaste positionen för din utrustning.

 • Vid stöld hanterar GSGroups egen larmcentral sökningen och återlämningen
 • Våra spårsändare går att spåra utan extern strömkälla
 • Skapa larmzoner och få larm om dina ägodelar lämnar området

Läs mer